Legislation code 881/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2019
Published time 13/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation