Legislation code 910/QĐ-UBND
Issuing date 19/06/2019
Published time 19/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Đồn biên phòng Cửa khẩn Thuận An (761)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation