Legislation code 911/QĐ-UBND
Issuing date 19/06/2019
Published time 19/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Đồn biên phòng Đắk Tiên (765)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation