Legislation code 917/QĐ-UBND
Issuing date 20/06/2019
Published time 20/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xử lý chất thải rắn cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và 07 Bệnh viện đa khoa huyện cũ (Trung tâm y tế huyện mới), thuộc dự án: Hỗ trợ xử lý chất thải y tế bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation