Legislation code 950/QĐ-UBND
Issuing date 26/06/2019
Published time 26/06/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đắk Glong
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation