Legislation code 969/QĐ-UBND
Issuing date 01/07/2019
Published time 01/07/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống Camera theo dõi và giám sát bệnh nhân cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation