Legislation code 977/QĐ-UBND
Issuing date 02/07/2019
Published time 02/07/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2019, tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation