Legislation code 989/QĐ-UBND
Issuing date 03/07/2019
Published time 03/07/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 02 xe Mô tô phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lực lượng Thanh tra giao thông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation