Legislation code 1984/QĐ-UBND
Issuing date 10/12/2019
Published time 10/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hạng mục: Sửa chữa, cải tạo
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation