Legislation code 1992/QĐ-UBND
Issuing date 10/12/2019
Published time 10/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation