Legislation code 2008/QĐ-UBND
Issuing date 12/12/2019
Published time 12/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Trường Mầm non tư thục Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation