Legislation code 2014/QĐ-UBND
Issuing date 13/12/2019
Published time 13/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp bách nâng cấp, cải tạo đập chứa nước tại thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation