Legislation code 2015/QĐ-UBND
Issuing date 13/12/2019
Published time 13/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation