Legislation code 2096/QĐ-UBND
Issuing date 26/12/2019
Published time 26/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ công nghệ cao Hansol HomeDeco Việt Nam của Công ty TNHH Hansol HomeDeco
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation