Legislation code 2089/QĐ-UBND
Issuing date 26/12/2019
Published time 26/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa tường rào, kè đá thuộc khuôn viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation