Legislation code 616/QĐ-UBND
Issuing date 05/05/2020
Published time 05/05/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject  Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Đắk Đrồ, Đắk H’Mang và hồ đập nhỏ thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation