Legislation code 666/QĐ-UBND
Issuing date 14/05/2020
Published time 14/05/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống – Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation