Legislation code 657/QĐ-UBND
Issuing date 13/05/2020
Published time 13/05/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation