Legislation code 800/QĐ-UBND
Issuing date 09/06/2020
Published time 09/06/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất từ Nhà máy alumin Nhân Cơ đến môi trường không khí khu vực xung quanh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation