Legislation code 779/QĐ-UBND
Issuing date 09/06/2020
Published time 09/06/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hồ thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation