Legislation code 777/QĐ-UBND
Issuing date 03/06/2020
Published time 03/06/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt điều chỉnh Khoản 10, Điều 1, Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation