Legislation code 758/QĐ-UBND
Issuing date 02/06/2020
Published time 02/06/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí Gia Vĩ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Trần Gia vĩ
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation