Legislation code 699/QĐ-UBND
Issuing date 20/05/2020
Published time 20/05/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông nội bộ thuộc dự án ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation