Legislation code 894/QĐ-UBND
Issuing date 23/06/2020
Published time 23/06/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject

Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Công trình: Trung tâm kỹ thuật Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Nông; Gói thầu 01: Nhà làm việc 07 tầng, cấp điện, cấp thoát nước, thoát nước mưa, chống sét, phòng cháy, bể phốt; Gói thầu 02: San nền, kè chắn; Gói thầu: Đường lên Trung tâm phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình; Gói thầu 04: Phòng chống mối

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation