Legislation code 893/QĐ-UBND
Issuing date 23/06/2020
Published time 23/06/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa (khu tái định cư B); Hạng mục (Gói thầu số 24): Cấp nước sinh hoạt giai đoạn I
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation