Legislation code 858/QĐ-UBND
Issuing date 17/06/2020
Published time 17/06/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nghĩa trang xã Đắk Lao mở rộng của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại Vạn Năng Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation