Legislation code 852/QĐ-UBND
Issuing date 17/06/2020
Published time 17/06/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation