Legislation code 815/QĐ-UBND
Issuing date 11/06/2020
Published time 11/06/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Công trình: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa; Hạng mục (gói thầu số 10): Xây lắp công trình Kè bờ Tây hồ Hạ; Hạng mục (gói thầu số 10a): Xây lắp công trình Kè bờ Đông hồ Hạ
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation