Legislation code 947/QĐ-UBND
Issuing date 02/07/2020
Published time 02/07/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation