Legislation code 933/QĐ-UBND
Issuing date 30/06/2020
Published time 30/06/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation