Cà phê doanh nhân

UBND tỉnh đôn đốc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 05/3/2020
cms-publish-date 23/04/2020 | 08:42  | cms-view-count: 59082

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đôn đốc UBND thành phố Gia Nghĩa xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 05/3/2020; theo đó, UBND tỉnh nêu rõ:

Tại Công văn số 1028/UBND-KTTH ngày 10/3/2020, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Gia Nghĩa kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và phúc đáp cho Công ty TNHH MTV Hoàng Trạch Phát Hoa Mai được rõ về nội dung kiến nghị tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 05/3/2020 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp trước ngày 18/3/2020); tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả của UBND thành phố Gia Nghĩa (theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh).

Do đó, yêu cầu UBND thành phố Gia Nghĩa khẩn trương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và phúc đáp cho Công ty TNHH MTV Hoàng Trạch Phát Hoa Mai được rõ về nội dung kiến nghị tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 05/3/2020, theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1028/UBND-KTTH ngày 10/3/2020.

H.M