Danh mục đề tài, dự án năm 2018

cms-publish-date 26/02/2019 | 02:07 PM  | cms-view-count: 13290
  TT Tên Mục tiêu Chủ trì Chủ nhiệm Bắt đầu Kết thúc 1 ...

Huyện ủy Đắk Song tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài “Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)”

cms-publish-date 23/03/2018 | 08:17 AM  | cms-view-count: 6343
Sáng ngày 21/3/2018, Huyện ủy Đắk Song đã tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài "Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)". Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Hợp –Bí thư Huyện...

Danh mục các đề tài, dự án năm 2017

cms-publish-date 27/02/2018 | 07:47 AM  | cms-view-count: 7251
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Tổng kinh phí ĐT/DA ...

Danh mục đề tài khoa học, dự án đã được nghiệm thu năm 2016

cms-publish-date 11/09/2017 | 10:01 AM  | cms-view-count: 6627
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Mục tiêu 1 ...

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

cms-publish-date 07/04/2017 | 10:45 AM  | cms-view-count: 7887
Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 50 đề tài.

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

cms-publish-date 07/04/2017 | 10:40 AM  | cms-view-count: 7069
Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 8 đề tài.