DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các ban Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thực trạng và giải pháp”

cms-publish-date 08/04/2021 | 09:34 AM  | cms-view-count: 19100
Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng 7/4. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài chủ trì. Đề tài...

Danh mục đề tài khoa học năm 2019-2020

cms-publish-date 01/10/2020 | 03:22 PM  | cms-view-count: 20967
Danh mục đề tài khoa học năm 2019-2020  TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian bắt đầu ...

Danh mục các đề tài, dự án nghiệm thu năm 2019

cms-publish-date 04/05/2020 | 09:47 AM  | cms-view-count: 14249
Danh mụccác đề tài dự án nghiệm thu năm 2019 TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian bắt đầu ...

Danh mục đề tài, dự án năm 2018

cms-publish-date 26/02/2019 | 02:07 PM  | cms-view-count: 23827
  TT Tên Mục tiêu Chủ trì Chủ nhiệm Bắt đầu Kết thúc 1 ...

Huyện ủy Đắk Song tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài “Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)”

cms-publish-date 23/03/2018 | 08:17 AM  | cms-view-count: 15514
Sáng ngày 21/3/2018, Huyện ủy Đắk Song đã tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài "Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)". Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Hợp –Bí thư Huyện...

Danh mục các đề tài, dự án năm 2017

cms-publish-date 27/02/2018 | 07:47 AM  | cms-view-count: 16203
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Tổng kinh phí ĐT/DA ...

Danh mục đề tài khoa học, dự án đã được nghiệm thu năm 2016

cms-publish-date 11/09/2017 | 10:01 AM  | cms-view-count: 16001
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Mục tiêu 1 ...

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

cms-publish-date 07/04/2017 | 10:45 AM  | cms-view-count: 20166
Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 50 đề tài.

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

cms-publish-date 07/04/2017 | 10:40 AM  | cms-view-count: 22789
Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 8 đề tài.