DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Báo cáo tổng kết đề án khoa học: Nghiên cứu xây dựng chương trình KHCN phục vụ phát triển nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 định hướng đến 2030

cms-publish-date 28/11/2022 | 10:19 PM  | cms-view-count: 178
Đề án khoa học: Nghiên cứu xây dựng chương trình KHCN phục vụ phát triển nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 định hướng đến 2030. Chủ nhiệm đề án: Tiến sĩ Nguyễn Hữu Toàn phan ...

Báo cáo tóm tắt đề án khoa học: Nghiên cứu xây dựng chương trình KHCN phục vụ phát triển nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 định hướng đến 2030

cms-publish-date 28/11/2022 | 10:12 PM  | cms-view-count: 133
Đề án khoa học: Nghiên cứu xây dựng chương trình KHCN phục vụ phát triển nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 định hướng đến 2030. Chủ nhiệm đề án: Tiến sĩ Nguyễn Hữu Toàn phan ...

Nghiệm thu đề tài " Tạo lập và quản lý chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hồ tiêu của tỉnh Đắk Nông"

cms-publish-date 13/10/2022 | 09:30 AM  | cms-view-count: 3849
Hạt tiêu Đắk Nông sản phẩm nông nghiệp chủ lực đầu tiên của tỉnh Đắk Nông được bảo hộ chỉ dẫn địa lý I. Đặt vấn đề Từ năm 2002 đến năm 2020 diện tích hồ tiêu trên địa bàn tăng liên tục...

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bảo quản bơ sau thu hoạch

cms-publish-date 13/10/2022 | 09:15 AM  | cms-view-count: 5218
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bảo quản bơ sau thu hoạch I. Đặt vấn đề Theo Quyết định số 2096/QĐ-UBND, năm 2018 về việc Ban hành danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh Đắk Nông, quả...

Nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu và công bố kết quả năm 2021

cms-publish-date 08/06/2022 | 08:03 AM  | cms-view-count: 2854
STT Tên Mục tiêu Nội dung Chủ trì chủ nhiệm Bắt đầu Kết thúc 1 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ đất sản xuất nông nghiệp theo...

Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá trị đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Thực trạng và giải pháp”

cms-publish-date 18/10/2021 | 08:54 AM  | cms-view-count: 16361
Chiều ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá...

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các ban Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thực trạng và giải pháp”

cms-publish-date 08/04/2021 | 09:34 AM  | cms-view-count: 40815
Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng 7/4. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài chủ trì. Đề tài...

Danh mục đề tài khoa học năm 2019-2020

cms-publish-date 01/10/2020 | 03:22 PM  | cms-view-count: 31753
Danh mục đề tài khoa học năm 2019-2020  TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian bắt đầu ...

Danh mục các đề tài, dự án nghiệm thu năm 2019

cms-publish-date 04/05/2020 | 09:47 AM  | cms-view-count: 23415
Danh mụccác đề tài dự án nghiệm thu năm 2019 TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian bắt đầu ...

Danh mục đề tài, dự án năm 2018

cms-publish-date 26/02/2019 | 02:07 PM  | cms-view-count: 30342
  TT Tên Mục tiêu Chủ trì Chủ nhiệm Bắt đầu Kết thúc 1 ...

Huyện ủy Đắk Song tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài “Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)”

cms-publish-date 23/03/2018 | 08:17 AM  | cms-view-count: 20728
Sáng ngày 21/3/2018, Huyện ủy Đắk Song đã tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài "Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)". Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Hợp –Bí thư Huyện...

Danh mục các đề tài, dự án năm 2017

cms-publish-date 27/02/2018 | 07:47 AM  | cms-view-count: 22553
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Tổng kinh phí ĐT/DA ...

Danh mục đề tài khoa học, dự án đã được nghiệm thu năm 2016

cms-publish-date 11/09/2017 | 10:01 AM  | cms-view-count: 22483
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Mục tiêu 1 ...

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

cms-publish-date 07/04/2017 | 10:45 AM  | cms-view-count: 29492
Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 50 đề tài.

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

cms-publish-date 07/04/2017 | 10:40 AM  | cms-view-count: 32281
Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 8 đề tài.