DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Danh mục các đề tài, dự án năm 2017
cms-publish-date 27/02/2018 | 07:47  | cms-view-count: 17447

Stt

Tên đề tài/dự án

Chủ nhiệm

Cơ quan chủ trì

Bắt đầu/kết thúc

Tổng kinh phí ĐT/DA

(nghìn đồng)

Loại ĐT/DA

Lĩnh vực nghiên cứu

Mục tiêu

Tình trạng ĐT/DA

1

Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn và kỹ thuật thâm canh, rãi vụ nhằm phục vụ cho việc phát triển cây sắn bền vứng ở tỉnh Đắk Nông

TS.Nguyễn Thanh Phương

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam trung Bộ

10/2013 – 10/2016

730.079

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Trồng trọt

- Xác định được từ 1-2 giống sắn trung và ngắn ngày có năng suất cao, hàm lượng tinh bột khá, thích nghi với các điều kiện sinh thái.

- Xây dựng quy trình thâm canh, rải vụ, phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Đắk Nông

Đã nghiệm thu

2

Lịch sử đường hành lang chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (1954-1975)

Ths.Ngô Thanh Danh

Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy

5/2015 – 4/2017

486.350

nt

Lịch sử và khảo cổ học

- Ghi lại lịch sử quá trình xoi, mở hệ thống đường hành lang (đường Trường Sơn, đường nội tỉnh và liên tỉnh) chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, 1954 - 1975;

- Khẳng định truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã cùng với quân và dân cả nước trong việc xây dựng con đường huyết mạch, nối liền chiến trường Bắc - Nam, góp phần vận chuyển, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ;

- Lưu giữ nguồn tư liệu lịch sử, ghi nhớ, tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân và dân tỉnh Đắk Nông trong việc mở đường, bắt nối, khai thông đường Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Đã nghiệm thu

3

Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ tỉnh Đăk Nông trong tiến trình phát triển xã hội tộc người

NGND.GD.TS.Ngô Văn Lệ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

8/2014 – 8/2016

413.950

nt

Ngôn ngữ học và Văn học

- Xác định các loại hình tri thức bản địa của cộng đồng tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông như người M'nông, Ê Đê, Mạ và các loại hình tri thức được tiếp thu từ các tộc người khác di cư đến.

- Tìm hiểu vai trò và động thái của tri thức bản địa trong lịch sử phát triển xã hội tộc người ở Đắk Nông.

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm bảo tồn, phát huy vai trò tri thức bản địa trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của các tộc người thiểu số bản địa nói riêng và các tộc người thiểu số khác ở Đắk Nông nói chung.

Đã nghiệm thu

4

Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Đắk Nông

Trương Thị Lan Hương

Trường Đại học Đà Lạt

9/2014 – 8/2016

871.410

nt

Địa lý kinh tế và xã hội

Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh Đắk Nông

Đã nghiệm thu

5

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống và sản xuất cây lan Gấm (Anoectochilus roxburghii) tại tỉnh Đắk Nông

Dương Châu Diễn

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

8/2014 – 7/2016

841.000

nt

Trồng trọt

Ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống cây Lan gấm (Anoectochilus roxburghii)và thuần hóa cây con sau nhân giống In vitro, tạo cây giống có chất lượng tốt nhằm phục vụ việc bảo tồn nguồn gen, đa dạng hóa cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp tại Đăk Nông.

Đã nghiệm thu

6

Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây Mắc ca và đề xuất quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguyễn

Trọng Bình

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

10/2014 – 3/2016

575.400

nt

Trồng trọt

Làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm bổ sung cơ cấu cây trồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm sóc và xử lý cây hoa đào nở hoa vào đúng dịp tết Nguyên đán tại một số vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Kỹ sư

Nguyễn

Thị Thảo

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến Ngư tỉnh Đắk Nông

12/2014 – 11/2016

656.222

nt

Trồng trọt

- Đánh giá về tính thích nghi, khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa đàotại một số vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

- Đánh giá các biện pháp kỹ thuật để xử lý cây hoa đào nở hoa vào đúng dịp tết Nguyên đán tại một số vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng chống bệnh vius và mô hình sản xuất tiên tiến trên cây chanh dây (Passiflora edulis) ở Đăk Nông

Nguyễn Văn Hòa

Viện cây ăn quả miền Nam

10/2014 – 9/2017

1.336.394

nt

Trồng trọt

Xác định tác nhân và tìm ra những giải pháp an toàn để quản lý hiệu quả bệnh do virus và một số dịch hại quan trọng khác trên cây chanh dây; xây dựng mô hình sản xuất chanh dây tiên tiến có áp dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả cao và bền vững hơn, từ đó, đề xuất quy trình phòng chống bệnh virus trên cây chanh dây ở Đắk Nông.

Đang triển khai

9

Nghiên cứu thực trạng sức khỏe cộng đồng của người dân tộc thiểu số tại địa bàn khó khăn ở tỉnh Đắk Nông, năm 2015-2016

Ngô Thị Hải Vân

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

6/2015 – 5/2017

909.390

nt

Y tế

- Xác định thực trạng sức khỏe của người dân tộc thiểu số và hoạt động của trạm y tế xã tại một số xã khó khăn của tỉnh Đắk Nông.

- Mô tả một số yếu tố liên quan đến sức khỏe cộng đồng làm cơ sở lựa chọn vấn đề ưu tiên để đề xuất giải pháp, phương thức can thiệp thích hợp.

 

Đang triển khai

10

Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Cọ dầu tại tỉnh Đắk Nông

Trần Vinh

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

5/2015 – 4/2018

686.692

nt

Trồng trọt

Trồng thử nghiệm, từ đó đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cọ dầu trên một số vùng sinh thái của tỉnh Đăk Nông.

Đang triển khai

11

Nghiên cứu, ứng dụng một số giải pháp khoa học, tổng hợp để tái canh sớm cây cà phê tại Đắk Nông

TS. Nguyễn Thị Thủy

Viện Bảo vệ Thực vật

6/2015 – 5/2018

1.357.319

nt

Trồng trọt

Quản lý được tác nhân gây chết cây cà phê tái canh, đề xuất qui trình trồng tái canh sớm cây cà phê sau 6 – 12 tháng tại Đắk Nông.

Đang triển khai

12

Nghiên cứu, điều tra đánh giá di sản địa chất, xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

TS. La Thế Phúc

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

7/2016 - 7/2018

11.920.567

nt

Lịch sử và khảo cổ học

Bảo vệbảo tồn, quản lý và khai thác phát huy các giá trị di sản khu vực Krông Nô một cách hợp lý, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội.

Đang triển khai

13

Vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Võ Văn Hân

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

7/2016 - 12/2017

589.362

nt

Pháp luật

Đánh giá vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Đang triển khai

14

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán tỉnh Đắk Nông

KS. Tạ Đăng Hoàn

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

10/2016 -10/2018

1.774.458,3

nt

 

Mục tiêu trước mắt:

- Nghiên cứu, lựa chọn và xác định các chỉ tiêu cho phép đánh giá thực tế hạn hán xảy ra tại tỉnh Đắk Nông;

- Xây dựng bộ bản đồ nguy cơ hạn hán (tỉ lệ 1/50.000) chi tiết đến cấp huyện;

- Xác định thời gian giám sát, thời gian cảnh báo hạn hán phù hợp với các điều kiện địa phương để sớm có biện pháp chủ động ứng phó;

- Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tình hình hạn hán chi tiết đến từng huyện, từng khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk nông.

Mục tiêu lâu dài:

- Xây dựng và phát triển nền nông nghiệp ổn định, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đang triển khai

15

Hoàn thiện quy trình sản xuất Piperine và tích hợp công nghệ thu tinh dầu trong quá trình chế biến tiêu trắng

KS. Nguyễn Nho Lý

Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông

12/2016 - 5/2018

3.942.849,8

nt

 

- Nghiên cứu quy trình công nghệ mới sản xuất tiêu trắng chất lượng cao bằng hơi quá nhiệt.

- Nghiên cứu, chế tạo thiết bị tích hợp với thiết bị chế biến tiêu trắng để tận thu tinh dầu tiêu.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất Piperine chất lượng cao từ phế, phụ phẩm trong quá trình chế biến.

Đang triển khai

16

Đánh giá tác động của đầu tư công tới đầu tư tư nhân và đề xuất chính sách sử dụng đầu tư công hợp lý để khuyến khích đầu tư tư nhân cho tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông

PGS.TS. Bùi Quang Bình

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

8/2017 – 12/2018

572.231

nt

Kinh tế và kinh doanh

  • - Đánh giá được tác động của đầu tư công tới đầu tư của khu vực tư nhân trong tăng trưởng kinh tế của Đắk Nông;

- Đề xuất các chính sách cho Chính quyền tỉnh Đắk Nông trong sử dụng đầu tư công hợp lý nhằm thu hút đầu tư tư nhân cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đang triển khai

17

Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Nông

Tôn Thị Ngọc Hạnh

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

12/2017 – 12/2018

973.037

nt

Ngôn ngữ học và Văn học

- Tìm hiểu thực trạng văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông (cụ thể là 5 dân tộc M'Nông, Mạ, Ê đê, H'Mông, Dao) về các khía cạnh nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, công cụ, nghệ nhân, thợ thủ công, hoa văn, sản phẩm và không gian sử dụng sản phẩm thổ cẩm để xác định, lựa chọn sự độc đáo của thổ cẩm để làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Xây dựng các phương án bảo tồn các giá trị bản sắc của văn hóa thổ cẩm nói chung và nghề dệt thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông nói riêng.

- Lựa chọn các phương án, giải pháp thay đổi, cải tiến nguyên vật liệu, công cụ và quy trình sản xuất; xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực nghệ nhân dệt thổ cẩm. Phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của tỉnh Đắk Nông qua hình thức du lịch văn hóa, lễ hội văn hóa thổ cẩm.

Đang triển khai

18

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh

Nguyễn Thị Mai

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

12/2017 – 5/2020

1.075.984

nt

 

Sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật công nghệ tế bào thực vật.

Đang triển khai

19

Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng thương phẩm và tiêu thụ Gấc lai bền vững tại tỉnh Đắk Nông

Lê Xuân Quả

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

10/2017 – 3/2020

8.000.000

Dự án NTMN do trung ương quản lý

 

Tiếp nhận giống gấc lai năng suất và chất lượng cao, tiếp nhận công nghệ nhân giống, trồng thâm canh để xây dựng thành công cơ sở sản xuất cây giống gấc lai và mô hình sản xuất gấc lai thương phẩm trên diện rộng, nhằm tăng thu nhập phát triển sản xuất gấc bền vững tại huyện Cư Jút và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

 

Đang triển khai

20

Nghiên cứu sử dụng puzolan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

TS. Vũ Bá Thao

Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ NN&PTNT

3/2017 – 02/2019

7.850.000

Nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương (nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia)

 

Đề xuất và ứng dụng được giải pháp sử dụng hợp lý nguồn Puzolan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xây dựng 01 mô hình đường giao thông và 01 mô hình công trình thủy lợi thực nghiệm.

Đang triển khai