DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
cms-publish-date 07/04/2017 | 10:40  | cms-view-count: 8286

Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 8 đề tài.

 

TT

 

Chương trình

 

Cấp quản lý

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Tên nhiệm vụ

 

CQ chủ trì

 

Chủ nhiệm ĐT

 

Thời gian bắt đầu

 

Thời gian kết thúc

 

Tình hình thực hiện

 
 

1

Chương trình nông thôn miền núi

Trung ương

Khoa học Nông nghiệp

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi ong mật và sơ chế sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa tại Đắk Nông

Trung tâm thông tin và ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Nguyễn An Ninh

4/2011

3/2013

Đã nghiệm thu

 

2

Chương trình nông thôn miền núi

Trung ương

Khoa học Nông nghiệp

Áp dụng công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh đa chức năng và phân bón hữu cơ vi sinh vật đa chức năng tại tỉnh Đắk Nông

Trung tâm thông tin và ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Trần Huy Vân

4/2012

4/2014

Đã nghiệm thu

 

3

Chương trình nông thôn miền núi

 Ủy quyền địa phương quản lý

Khoa học Nông nghiệp

Ứng dụng đồng bộ một số tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất, chế biến cà phê theo hướng an toàn, bền vững trên địa bàn huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

Hội nông dân huyện Đắk Mil

Nguyễn Thị Tình

4/2012

4/2015

Đã nghiệm thu

 

4

Chương trình nông thôn miền núi

 Ủy quyền địa phương quản lý

Khoa học Nông nghiệp

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt theo hướng chất lượng cao tại tỉnh Đăk Nông

Trung tâm thông tin và ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Lê Đình Hồng

10/2012

5/2015

Đã nghiệm thu

 

5

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Địa phương quản lý

Khoa học Xã hội

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông

Trung tâm thông tin và ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Đinh Văn Thuần

11/2012

01/2014

Đã nghiệm thu

 

6

Chương trình nông thôn miền núi

 Ủy quyền địa phương quản lý

Khoa học Nông nghiệp

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học để canh tác ngô, lúa, cà phê bền vững tại huyện Cư Jut và huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

Trung tâm thông tin và ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Phạm Mạnh Cường

1/2013

12/2014

Đã nghiệm thu

 

7

Chương trình nông thôn miền núi

Trung ương

Khoa học Nông nghiệp

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa lai và ngô lai phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Hội liên hiệp KHKT tỉnh Đắk Nông

Trịnh Văn Nam

4/2013

3/2015

Đã nghiệm thu

 

8

Chương trình nông thôn miền núi

Trung ương

Khoa học Nông nghiệp

Xây dựng mô hình ứng dụng Khoa học công nghệ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Công ty TNHH MTV phát triển thương mại-dịch vụ-nông nghiệp Gia Nghĩa

Trần Thị Hương

4/2014

12/15

Đã nghiệm thu cấp tỉnh