DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
cms-publish-date 07/04/2017 | 10:45  | cms-view-count: 9311

Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 50 đề tài.

 

TT

 

Mã số

 

Cấp quản lý

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Tên nhiệm vụ KHCN

 

CQ chủ trì

 

Chủ nhiệm ĐT

 

Thời gian bắt đầu

 

Thời gian kết thúc

 

Tình hình thực hiện

 

Năm 2011

1

TN097-11

Cấp tỉnh

Khoa học Tự nhiên

Điều tra đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Đắk Nông

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Ngọc Bình

5/2011

7/2012

Đã nghiệm thu

2

TN098-11

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững tại 3 xã Quảng Tâm, Đắk Búk So, Đắk Rtih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

Trần Vinh

5/2011

5/2013

Đã nghiệm thu

3

TN099-11

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu xử lý gỗ keo lai và keo lá tràm bằng hóa chất XM5 làm trụ tiêu tại tỉnh ĐN

Trường Đại học Tây Nguyên

Đào Xuân Thu

5/2011

5/2013

Đã nghiệm thu

4

TN100-11

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng ca cao trong vườn điều tại huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Phân Viện nghiên cứu Khoa học
Lâm nghiệp Nam Bộ

Vương Đình Tuấn

6/2011

6/2013

Đã nghiệm thu

5

TN101-11

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Đánh giá thực trạng phát triển cây xoài và xây dựng mô hình canh tác xoài theo hướng VIETGAP trên một số xã thuộc huyện Đắk Mil, Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

Đặng Đinh Đức Phong

6/2011

6/2013

Đã nghiệm thu

6

TN102-11

Cấp tỉnh

Khoa học Tự nhiên

Xây dựng Atlas khí hậu thủy văn tỉnh ĐN

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Đức Tá

10/2011

12/2012

Đã nghiệm thu

7

TN103-11

Cấp tỉnh

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các hồ chứa nhỏ cho nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

Đỗ Tiến Lanh

9/2011

12/2012

Đã nghiệm thu

8

TN104-11

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Khảo nghiệm một số giống khoai môn có triển vọng tại huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Nguyễn An Ninh

10/2011

6/2013

Đã nghiệm thu

9

TN105- 11

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Xây dựng mô hình sử dụng bả Protin sản xuất từ men bia để phòng trừ ruôi đục quả gây hại trên rau ăn quả và cây xoài tại tỉnh ĐN

Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Đắk Nông

Hoàng Ngọc Duyên

11/2011

11/2012

Đã nghiệm thu

10

XH022-11

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Xây dựng và thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

Trương Thông Tuần

4/2011

10/2012

Đã nghiệm thu

11

XH023-11

Cấp tỉnh

Khoa học Y dược

Đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 2011

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

Trần Xuân Hiền

4/2011

4/2012

Đã nghiệm thu

12

XH024-11

Cấp tỉnh

Khoa học Y dược

Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi người M'nông và một số yếu tố liên quan

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk nông

Hà Văn Hùng

4/2011

4/2012

Đã nghiệm thu

13

XH025-11

Cấp tỉnh

Khoa học Y dược

Thực trạng kiến thức, hành vi của cộng đồng và khả năng tiếp cận hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Đắk Nông

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Trần Như Hải

5/2011

5/2013

Đã nghiệm thu

 

Năm 2012

14

TN106-12

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Xây dựng mô hình trồng cây Hà Thủ Ô đỏ, cây Sâm Cau và cây Viễn Chí lá nhỏ tại ĐắkNông

Hội Đông y tỉnh Đắk Nông

Trương Văn Minh

12/2012

12/2014

Đã nghiệm thu

15

XH026-12

Cấp tỉnh

Khoa học Y dược

Tỷ lệ đái tháo đường, tiền đái tháo đường và một số yếu tố liên quan trong cán bộ trung cao tỉnh Đắk Nông năm 2012

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
cán bộ tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị
Thanh Hương

5/2012

5/2013

Đã nghiệm thu

16

TN108- 12

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt
(Stevia rebaudiana bertoni) trên một số vùng sinh thái tại tỉnh Đăk Nông

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Lê Công Thành

5/2012

5/2013

Đã nghiệm thu

17

TN109- 12

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm
 cây sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Lưu Văn Đặng

7/2012

7/2014

Đã nghiệm thu

18

XH027-12

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Tổ chức cơ sở Đảng trong khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông

Đảng úy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thanh Sơn

10/2012

10/2013

Đã nghiệm thu

19

TN111-12

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Điều tra đa dạng sinh học hệ thực vật bậc cao và xây dựng vườn thực vật tại khu rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Đình Thắng

10/2012

07/2015

Đã nghiệm thu

20

XH028-12

Cấp tỉnh

Khoa học nhân văn

Tín ngưỡng tôn giáo tại Đắk Nông hiện nay

Trường Đại học Đà Lạt

Phan Thị Hồng

12/2012

12/2014

Đã nghiệm thu

21

XH029-12

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Từ điển Đắk Nông

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

Tô Đình Tuấn

12/2012

08/2014

Đã nghiệm thu

 

Năm 2013

22

TN112-13

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn và kỹ thuật thâm canh, rãi vụ nhằm phục vụ cho việc phát triển cây sắn bền vứng ở tỉnh Đắk Nông

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam trung Bộ

Nguyễn Thanh Phương

10/2013

10/2016

Đang triển khai

23

TN113-13

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đề xuất các biện pháp quản lý và phát triển nguồn lợi thuỷ sản hồ chứa tại tỉnh Đắk Nông

Trường Đại học Nha Trang

Trần Văn Phước

10/2013

10/2015

Đã nghiệm thu

24

XH030-13

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2004-2020 và tầm nhìn đến 2030

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Bùi Quang Bình

10/2013

10/2014

Đã nghiệm thu

25

XH031-13

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Chiến lược phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Lê Đăng Lăng

11/2013

5/2015

Đã nghiệm thu

 

Năm 2014

26

XH032-14

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Giải pháp nhằm ổn định sản xuất và đời sống cho những hộ nông dân di cư tự do đến địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ủy ban nhân dân Thị xã Gia Nghĩa

Đàm Thị Hệ

7/2014

12/2015

Đã nghiệm thu

27

XH033-14

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Trường Đại học Tây Nguyên

Trương Thông Tuần

7/2014

12/2015

Đã nghiệm thu

28

XH034-14

Cấp tỉnh

Khoa học nhân văn

Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ tỉnh Đăk Nông trong tiến trình phát triển xã hội tộc người

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Ngô Văn Lệ

8/2014

8/2016

Đang triển khai

29

XH035-14

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Phòng ngừa, ngăn chặn xung đột xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Công an tỉnh Đăk Nông

Phạm Thanh Bình

9/2014

2/2016

Đang triển khai

30

XH036-14

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông, thực trạng và giải pháp

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

Phạm Vương Quốc Trung

9/2014

2/2016

Đang triển khai

31

XH037-14

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Đắk Nông

Trường Đại học Đà Lạt

Trương Thị Lan Hương

9/2014

8/2016

Đang triển khai

32

TN114-14

Cấp tỉnh

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên lưu vực sông Srêpốk và hệ thống thượng nguồn sông Đồng Nai đến tài nguyên nước tỉnh Đắk Nông.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Vũ Văn Nghị

8/2014

12/2015

Đã nghiệm thu

33

TN115-14

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống và sản xuất cây lan Gấm (Anoectochilus roxburghii) tại tỉnh Đắk Nông

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Dương Châu Diễn

8/2014

7/2016

Đang triển khai

34

TN116-14

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây Mắc ca và đề xuất quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nguyễn
Trọng Bình

10/2014

3/2016

Đang triển khai

35

TN117-14

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng chống bệnh vius và mô hình sản xuất tiên tiến trên cây chanh dây (Passiflora edulis) ở Đăk Nông

Viện cây ăn quả miền Nam

Nguyễn
Văn Hòa

10/2014

9/2017

Đang triển khai

36

TN118-14

Cấp tỉnh

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước mặt, đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đông bắc tỉnh Đăk Nông

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Đắk Nông

Thạc sỹ
 Lê Viết
Thuận

12/2014

3/2016

Đang triển khai

37

TN119-14

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm sóc và xử lý cây hoa đào nở hoa vào đúng dịp tết Nguyên đán tại một số vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến Ngư tỉnh Đắk Nông

Kỹ sư
Nguyễn
Thị Thảo

12/2014

11/2016

Đang triển khai

38

XH038-14

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Đánh giá nguồn lực sinh kế và đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo là dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


Đào Hữu Hòa

12/2014

12/2015

Đã nghiệm thu

 

Năm 2015

39

XH039-15

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Nghiên cứu đề xuất mô hình, chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Học viện Kinh tế - Năng lượng

Trần Thị Hải Vân

5/2015

11/2016

Đang triển khai

40

XH040-15

Cấp tỉnh

Khoa học nhân văn

Lịch sử đường hành lang chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (1954-1975)

Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy

Ngô Thanh Danh

5/2015

4/2017

Đang triển khai

41

XH041-15

Cấp tỉnh

Khoa học Y dược

Nghiên cứu thực trạng sức khỏe cộng đồng của người dân tộc thiểu số tại địa bàn khó khăn ở tỉnh Đắk Nông, năm 2015-2016

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Ngô Thị Hải Vân

6/2015

5/2017

Đang triển khai

42

XH042-15

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010-2014 và đề xuất các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Tuấn Sơn

6/2015

5/2016

Đang triển khai

43

XH043-15

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Nghiên cứu đề xuất một số mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp chủ lực và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

6/2015

11/2016

Đang triển khai

44

XH044-15

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Đánh giá thực trạng và giải pháp phân công, phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

Ngô Xuân Lộc

7/2015

12/2016

Đang triển khai

45

TN121-15

Cấp tỉnh

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Cọ dầu tại tỉnh Đắk Nông

Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Trần Vinh

5/2015

4/2018

Đang triển khai

46

TN122-15

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu, ứng dụng một số giải pháp khoa học, tổng hợp để tái canh sớm cây cà phê tại Đắk Nông

Viện Bảo vệ Thực vật

TS. Nguyễn Thị Thủy

6/2015

5/2018

Đang triển khai

46

TN123-15

Cấp tỉnh

Khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu ứng dụng một số hóc môn sinh sản và xây dựng công thức lai tạo để nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Viện Sinh học Nhiệt đới

Hoàng Nghĩa Sơn

6/2015

5/2017

Đang triển khai

 

Năm 2016

47

XH045-16

Cấp tỉnh

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu, điều tra đánh giá di sản địa chất, xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

TS. La Thế Phúc

7/2016

7/2018

Đang triển khai

48

XH046-XH

Cấp tỉnh

Khoa học Xã hội

Vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HDDND tỉnh Đắk Nông

KS. Ông Võ Văn Hân

7/2016

12/2017

Đang triển khai

49

TN124-16

Cấp tỉnh

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán tỉnh Đắk Nông

Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên

KS. Tạ Đăng Hoàn

7/2016

7/2018

Đang triển khai

50

TN125-16

Cấp tỉnh

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Hoàn thiện quy trình sản xuất Piperine và tích hợp công nghệ thu tinh dầu trong quá trình chế biến tiêu trắng

Công ty CPĐT và XNK An Phong Đắk Nông

KS. Nguyễn Nho Lý

8/2016

02/201