DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Danh mục đề tài khoa học, dự án đã được nghiệm thu năm 2016
cms-publish-date 11/09/2017 | 10:01  | cms-view-count: 17349

Stt

Tên đề tài/dự án

Chủ nhiệm

Cơ quan chủ trì

Bắt đầu/kết thúc

Mục tiêu

1

Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn và kỹ thuật thâm canh, rãi vụ nhằm phục vụ cho việc phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Đắk Nông

TS.Nguyễn Thanh Phương

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam trung Bộ

10/2013 – 10/2016

- Xác định được từ 1-2 giống sắn trung và ngắn ngày có năng suất cao, hàm lượng tinh bột khá, thích nghi với các điều kiện sinh thái.

- Xây dựng quy trình thâm canh, rải vụ, phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Đắk Nông

2

Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ tỉnh Đăk Nông trong tiến trình phát triển xã hội tộc người

NGND.GD.TS.Ngô Văn Lệ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

8/2014 – 8/2016

- Xác định các loại hình tri thức bản địa của cộng đồng tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông như người M'nông, Ê Đê, Mạ và các loại hình tri thức được tiếp thu từ các tộc người khác di cư đến.

- Tìm hiểu vai trò và động thái của tri thức bản địa trong lịch sử phát triển xã hội tộc người ở Đắk Nông.

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm bảo tồn, phát huy vai trò tri thức bản địa trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của các tộc người thiểu số bản địa nói riêng và các tộc người thiểu số khác ở Đắk Nông nói chung.

3

Phòng ngừa, ngăn chặn xung đột xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Ths.Phạm Thanh Bình

Công an tỉnh Đăk Nông

9/2014 – 02/2016

Làm rõ thực trạng xung đột xã hội và hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn XĐXH trên địa bàn tỉnh Đăk Nông của cơ quan Công an thời gian qua; trên cơ sở đó dự báo tình hình và đề xuất hệ thống giải pháp công tác Công an tham gia phòng ngừa, ngăn chặn XĐXH, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đăk Nông trong thời gian tới.

4

Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Đắk Nông

Trương Thị Lan Hương

Trường Đại học Đà Lạt

9/2014 – 8/2016

Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh Đắk Nông

5

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống và sản xuất cây lan Gấm (Anoectochilus roxburghii) tại tỉnh Đắk Nông

Dương Châu Diễn

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

8/2014 – 7/2016

Ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống cây Lan gấm (Anoectochilus roxburghii) và thuần hóa cây con sau nhân giống In vitro, tạo cây giống có chất lượng tốt nhằm phục vụ việc bảo tồn nguồn gen, đa dạng hóa cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp tại Đăk Nông.

6

Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây Mắc ca và đề xuất quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguyễn

Trọng Bình

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

10/2014 – 3/2016

Làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm bổ sung cơ cấu cây trồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

7

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước mặt, đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đông bắc tỉnh Đăk Nông

Ths.Lê Viết

Thuận

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Đắk Nông

12/2014 – 3/2016

- Đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên nước mặt, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho vùng Đông Bắc tỉnh Đắk Nông.

- Hỗ trợ các nhà quản lý khai thác, vận dụng trong việc xây dựng kế hoạch, cũng như việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

8

Nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm sóc và xử lý cây hoa đào nở hoa vào đúng dịp tết Nguyên đán tại một số vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Kỹ sư

Nguyễn

Thị Thảo

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến Ngư tỉnh Đắk Nông

12/2014 – 11/2016

- Đánh giá về tính thích nghi, khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa đào tại một số vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

- Đánh giá các biện pháp kỹ thuật để xử lý cây hoa đào nở hoa vào đúng dịp tết Nguyên đán tại một số vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

9

Đánh giá nguồn lực sinh kế và đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo là dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

PGS.TS.Đào Hữu Hòa

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

12/2014 – 12/2015

- Làm rõ thực trạng chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận các nhu cầu thiết yếu của các hộ gia đình nghèo là người dân tộc thiểu số ở Đăk Nông;

- Làm rõ các đặc điểm hoạt động sinh kế của các hộ gia đình nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

- Đánh giá thực trạng các nguồn lực sinh kế và khả năng tiếp cận các nguồn lực sinh kế của các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đăk Nông;

- Chỉ ra các yếu tố trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng hoạt động sinh kế của các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đăk Nông;

- Đề xuất một số mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện cụ thể của các nhóm đối tượng là hộ gia đình nghèo tại các khu vực khác nhau ở Đăk Nông;

- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhằm cải thiện sinh kế cho các hộ nghèo là người DTTS khu vực miền núi tỉnh Đăk Nông.

10

Nghiên cứu đề xuất mô hình, chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

TS.GVC. Trần Thị Hải Vân

Học viện Kinh tế - Năng lượng

5/2015 – 11/2016

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn tỉnh Đắk Nông.

 

11

Lịch sử đường hành lang chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (1954-1975)

Ths.Ngô Thanh Danh

Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy

5/2015 – 4/2017

- Ghi lại lịch sử quá trình xoi, mở hệ thống đường hành lang (đường Trường Sơn, đường nội tỉnh và liên tỉnh) chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, 1954 - 1975;

- Khẳng định truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã cùng với quân và dân cả nước trong việc xây dựng con đường huyết mạch, nối liền chiến trường Bắc - Nam, góp phần vận chuyển, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ;

- Lưu giữ nguồn tư liệu lịch sử, ghi nhớ, tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân và dân tỉnh Đắk Nông trong việc mở đường, bắt nối, khai thông đường Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

12

Đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010-2014 và đề xuất các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

6/2015 – 5/2016

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng và huy động các nguồn lực phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010-2014 đề xuất các giải pháp tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến năm 2020.

 

13

Nghiên cứu đề xuất một số mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp chủ lực và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

6/2016 – 11/2016

- Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị nhằm gia tăng giá trị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Đăk Nông;

- Đề xuất hệ thống các giải pháp và điều kiện thực hiện nhằm khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đăk Nông;

- Thông qua phát triển liên kết nhằm thúc đẩy việc cải tiến chuỗi giá trị, tăng giá trị tăng thêm cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Đăk Nông.