Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đăk Nông 
 - Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông 
 - Điện thoại: 02613.544.354 - 02613.547.574 
 - Fax:02613.544.354
 - Email: dukccq@daknong.gov.vn