Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
1 Lê Văn Thị UBND huyện Đắk Rlấp Chủ tịch 0913639893
2 Lê Mai Toản UBND huyện Đắk Rlấp Phó Chủ tịch 0905114079
3 Thị H'Nhó​​ UBND huyện Đắk Rlấp Phó Chủ tịch 0988492270
4 Trần Đình Ninh UBND TX Gia Nghĩa Chủ tịch 0913433667
5 Nguyễn Văn Dũng UBND TX Gia Nghĩa Phó Chủ tịch 0905020475
6 Nguyễn Thị Lưu UBND TX Gia Nghĩa Phó Chủ tịch 0986271619
7 Lê Văn Thịnh UBND TX Gia Nghĩa Chánh Văn phòng 0984033809
8 Nguyễn Thị Thanh Hà UBND huyện Cư Jút Chủ tịch 0935101789
9 Nguyễn Anh Tú UBND huyện Cư Jút Phó Chủ tịch 0913436107
10 Võ Xuân Dương UBND huyện Cư Jút Chánh Văn phòng 0905093345
11 Đàm Quang Trung Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc 02613544405
12 Nguyễn Văn Hiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Phó Giám đốc 02613544867
13 Vũ Xuân Quỳnh​ Sở Tài nguyên và Môi trường Chánh Văn phòng 0912504504
14 Đoàn Văn Quỳnh Sở Nội vụ Giám đốc 02613678787
15 Nguyễn Thị Thu Hường Sở Nội vụ Phó Giám đốc 02613544282
16 Lê Quy Sở Nội vụ Phó Giám đốc 02613544272
17 Đoàn Văn Tân Sở Nội vụ Phó Giám đốc 02613545863
18 Lê Đức Hùng Sở Nội vụ Chánh Văn phòng 0975450598
19 Hoàng Công Thắng Sở Ngoại vụ Giám đốc 02613545643
20 Nguyễn Đình Nghĩa Sở Ngoại vụ Phó Giám đốc 02613547108