Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
2 Giải thể Công ty TNHH một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ UBND cấp xã Đấu thầu
4 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
5 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
6 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
7 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Hộ tịch
8 Thủ tục xử lý đơn thư Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư
9 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Sở Tài chính Quản lý giá
10 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng
11 Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
12 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
13 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở UBND cấp huyện Đất đai
14 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
15 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
16 ​Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
17 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. Sở Công thương Hóa chất
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công thương An toàn thực phẩm
19 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
20 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.167.562