DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN

Đắk Nông có 10 thôn đặt biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

cms-publish-date 01/01/2020 | 09:37 AM  | cms-view-count: 153481
Theo Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019, trong năm 2019, cả nước có 1.298 thôn đặc biệt khó khăn của 39 tỉnh hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 24/04/2019 | 08:44 AM  | cms-view-count: 174383
Công tác giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành chức năng, các...

Niềm vui từ những công trình

cms-publish-date 14/09/2018 | 09:34 AM  | cms-view-count: 156553
Từ năm 2014, khi Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông được triển khai đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 10 công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ 34...

Khóa tập huấn nâng cấp các nhóm phát triển cộng đồng (LEG) thành tổ hợp tác/hợp tác xã

cms-publish-date 20/03/2018 | 02:41 PM  | cms-view-count: 163343
Từ ngày 15/3 đến ngày 7/4/2018 Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (BQLDA GNTN) phối hợp với trung tâm phát triển cộng đồng (CDC) tổ chức 05 lớp tập huấn nâng cấp các nhóm...

Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông: Triển khai kế hoạch năm 2018

cms-publish-date 10/03/2018 | 10:12 AM  | cms-view-count: 149800
Ngày 8/03/2018, Ban QLDA Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Đại diện Lãnh đạo Dự án Ban QLDA...

Mô hình liên kết đối tác trồng dâu nuôi tằm tại Bon B’Srê B – xã Đắk Som

cms-publish-date 06/11/2017 | 10:19 AM  | cms-view-count: 158101
TDA liên kết thị trường trồng dâu nuôi tằm tại Bon B'Srê B – xã Đắk Som đã đem lại hiệu quả tích cực bước đầu giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống tăng thu nhập đồng thời góp phần thay đổi...

Động lực vươn lên thoát nghèo

cms-publish-date 15/09/2017 | 08:19 AM  | cms-view-count: 179809
Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (2014 - 2019) triển khai tại huyện Đắk Song đến nay đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức, có...

Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Đăk Nông: Hiệu quả thiết thực từ các Tiểu dự án cơ sở hạ tầng và sinh kế

cms-publish-date 26/06/2017 | 04:56 PM  | cms-view-count: 198529
Dự án Giảm Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (2014 - 2019) qua 2 năm triển khai đến nay nhiều tiểu dự án (TDA) cơ sở hạ tầng, TDA sinh kế đã đạt kết quả thiết thực góp phấn nâng cao cơ hội sinh kế cho các...

Mùa thu hoạch sắp đến với Tiểu dự án Khoai lang ở Bon Me Ra, xã Quảng Tân (Tuy Đức)

cms-publish-date 11/08/2016 | 09:01 AM  | cms-view-count: 237565
Với mục tiêu nâng cao cơ hội sinh kế, Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Tuy Đức đang triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện bền vững, nâng cao mức sống cho các hộ gia...

Niềm vui được mùa của bà con Bon Zalu xã Đắk R;Tish huyện Tuy Đức

cms-publish-date 19/05/2016 | 09:00 AM  | cms-view-count: 249068
Ngày 25/4/2016, tại bon ZaLu xã Đắk R'tíh huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi lễ thu hoạch vụ lúa Hè thu của các hộ dân thuộc Tiểu dự án (TDA) Sinh kế sản xuất lúa lai.Tiểu dự án nằm trong...