DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN

Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông: Triển khai kế hoạch năm 2018
cms-publish-date 10/03/2018 | 10:12  | cms-view-count: 13449

Ngày 8/03/2018, Ban QLDA Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Đại diện Lãnh đạo Dự án Ban QLDA tỉnh, huyện, Ban phát triển xã cùng các cán bộ Dự án tham dự.

Theo báo cáo, trong năm 2017, Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông đã triển khai 380 tiểu dự án (TDA) sinh kế trong đó 252 TDA sinh kế đã hoàn thành,126 TDA sinh kế chuyển tiếp sang năm 2018 để thực hiện, 02 TDA sinh kế không thực hiện, do tỷ lệ người hưởng lợi không đảm bảo đúng theo quy định của Dự án. Tiến độ triển khai các hoạt động về sinh kế ước đạt 66% tiến độ so với kế hoạch, do năm 2017 nguồn vốn phân bổ để triển khai các hoạt động thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch được duyệt. Việc triển khai các hoạt động sinh kế theo nhóm, được sự hỗ trợ từ Dự án đã tăng thêm thu nhập cho người dân bước đầu đã thay đổi tích cực trong tư duy canh tác, nâng cao năng lực sản xuất của người dân, chăn nuôi theo hướng an toàn và bảo vệ môi trường. Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bước đầu đã đưa sản phẩm của người dân đến với thị trường, doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực cơ sở hạ tầng, theo kế hoạch phê duyệt năm 2017, Dự án triển khai 72 công trình đến nay đã có 34 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, 11công trình đang triển khai thi công, 27 công trình chuyển tiếp sang năm 2018 thực hiện. Các công trình cơ sở hạ tầng hoàn thành được cộng đồng, người hưởng lợi đánh giá cao về chất lượng đồng thời làm giảm bớt khó khăn cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, tạo thêm trường lớp học cho học sinh, nước sạch, điểm sinh hoạt văn hóa.

Về tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA của Dự án năm 2017 là 72 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn năm 2017 giao. Về nguồn vốn đối ứng: Tính đến thời điểm hiện tại Dự án giải ngân 4,5 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch vốn năm 2017 giao.

Theo kế hoạch năm 2018, Dự án GNTN tỉnh Đăk Nông sẽ triển khai 232 TDA sinh kế, 98 TDA cơ sở hạ tầng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Quang - Giám Đốc Ban QLDA tỉnh đề nghị trong thời gian tới Ban QLDA các huyện cần chủ động triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai các hoạt động lồng ghép các mô hình can thiệp dinh dưỡng đối với các TDA an ninh lương thực và dinh dưỡng ngay khi triển khai các hoạt động của TDA; thường xuyên kiểm tra các tiểu dự án sinh kế để kịp thời phát hiện và sử lý bệnh dịch đối với cây trồng vật nuôi; chuẩn bị công tác tập huấn nâng cao nâng lực theo đúng đề xuất ban đầu của tiểu dự án.

                                    CB NCNL&TT - Nguyễn Trọng Tuyển