DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN

Mùa thu hoạch sắp đến với Tiểu dự án Khoai lang ở Bon Me Ra, xã Quảng Tân (Tuy Đức)
cms-publish-date 11/08/2016 | 09:01  | cms-view-count: 10592

Với mục tiêu nâng cao cơ hội sinh kế, Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Tuy Đức đang triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện bền vững, nâng cao mức sống cho các hộ gia đình và cộng đồng nghèo tại 5 xã trong vùng dự án của huyện.

Năm 2015, Tiểu dự án (TDA) sinh kế khoai lang nhật tại xã Quảng Tâm đã mang lại hiệu quả cao cho người dân trong xã. Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, năm 2016, mô hình trên tiếp tục được nhân rộng và thực hiện tại xã Quảng Tân và bước đầu cho thấy những tín hiệu rất khả quan. 

 

Trong quá trình đi thăm TDA sinh kế, Chị Hương, một thành viên tham gia nhóm LEG tại xã Quảng Tân vui mừng cho biết: "Trước đây đất nhà mình chỉ trồng ngô, đậu thu nhập rất thấp. Nhờ tham gia Dự án, mình và các chị em trong nhóm đã được hỗ trợ giống mới, phân bón, kỹ thuật rồi được tập huấn hướng dẫn về cách trồng và chăm sóc nên khoai lang sinh trưởng và phát triển rất tốt".

Thông qua các hoạt động sinh kế, bên cạnh những kết quả trực tiếp thì người dân còn được tiếp cận nhiều hơn với các biện pháp khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau và có ý thức trách nhiệm hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, các hoạt động nhóm đã góp phần vào việc tạo ra sự gắn kết hơn trong cộng đồng dân cư.

Tới nay, ngày thu hoạch sản phẩm cũng đã cận kề, hứa hẹn mang lại niềm vui cho nhóm, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Nguyễn Văn Thịnh