Dự toán ngân sách địa phương đã được HĐND quyết định

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018

cms-publish-date 15/05/2018 | 04:08 PM  | cms-view-count: 1425
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018. ...