Số điện thoại đường dây nóng

Danh sách số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về du lịch

cms-publish-date 07/08/2018 | 03:11 PM  | cms-view-count: 5151
Số TT Họ và tên Chức dánh ĐT bàn (Giờ hành chính) Số điện thoại di động Sở Văn hóa, Thể thao...

Công bố "Đường dây nóng" tố giác tội phạm về rừng

cms-publish-date 18/09/2018 | 08:23 AM  | cms-view-count: 5143
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông vừa công bố danh sách, số điện thoại "Đường dây nóng" để người dân tố giác tội phạm về rừng. Qua "đường dây nóng" này, các cơ quan,...

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

cms-publish-date 08/08/2018 | 10:28 AM  | cms-view-count: 1957
STT Số điện thoại Ghi chú Số điện thoại nóng phản ánh hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà  của cơ quan, tổ chức ...