Số điện thoại đường dây nóng

Khắc phục tồn tại, hạn chế để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022

cms-publish-date 22/08/2022 | 04:58 PM  | cms-view-count: 3155
Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4741/UBND-T H yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai Kết luận số 359-KL/TU ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, thực hiện Kết luận...

Danh sách số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về du lịch

cms-publish-date 07/08/2018 | 03:11 PM  | cms-view-count: 7344
Số TT Họ và tên Chức dánh ĐT bàn (Giờ hành chính) Số điện thoại di động Sở Văn hóa, Thể thao...

Công bố "Đường dây nóng" tố giác tội phạm về rừng

cms-publish-date 18/09/2018 | 08:23 AM  | cms-view-count: 6777
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông vừa công bố danh sách, số điện thoại "Đường dây nóng" để người dân tố giác tội phạm về rừng. Qua "đường dây nóng" này, các cơ quan,...

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

cms-publish-date 08/08/2018 | 10:28 AM  | cms-view-count: 3460
STT Số điện thoại Ghi chú Số điện thoại nóng phản ánh hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà  của cơ quan, tổ chức ...