Số điện thoại đường dây nóng

Danh sách số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về du lịch
cms-publish-date 07/08/2018 | 03:11  | cms-view-count: 5421

Số TT

Họ và tên

Chức dánh

ĐT bàn (Giờ hành chính)

Số điện thoại di động

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông: 02613.549.135 (Phòng QL Du lịch)

1

Lê Ngọc Quang

Phó Giám đốc phụ trách

02613.549.141

0913.330.789

2

Lê Thành Hiệp

Chánh Thanh tra Sở

02613.549.144

0913.444.655

3

Trương Thị Ánh

Trưởng phòng Quản lý Du lịch

02613.549.134

0905.325.865

Thị xã Gia Nghĩa:  02613.543.212 (Phòng VHTT Thị xã)

1

Nguyễn Thị Lưu

Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

0986.271.619

2

Lê Hà Sơn

Phó phòng VHTT Thị xã

 

0917.139.568

Huyện Đắk Song

1

Nguyễn Ngọc Thân

Phó Chủ tịch UBND huyện

02613.710.668

0976.616.768

2

Vũ Duy Giang

Phó trưởng phòng VHTT

 

0941.330.505

Huyện Cư Jut: 02613.882.255 (phòng VHTT huyện)

1

Vũ Văn Bính

Phó Chủ tịch UBND huyện

02613.709.199

0903.518.789

2

Nguyễn Ngọc Thạch

Trưởng phòng VHTT

02613.886.678

0905.345.065

3

Trương Quang Quảng

Phó phòng VHTT huyện

02613.508.664

0974.561.567

4

Nguyễn Xuân Tấn

Chuyên viên

 

0942.409.000

Huyện Krông Nô: 02613. 584.099 (Phòng VHTT huyện)

1

Nguyễn Xuân Danh

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

0982.242.679

2

Lê Văn Sỹ

Phó phòng VHTT

 

0982.517.819

3

Trần Thị Mỹ Phượng

Chuyên viên

 

0947.593.363

Huyện Đắk G'Long: 02613.540.037 (Phòng VHTT huyện)

1

Trần Nam Thuần

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

0913.464.768

2

H'Hiền

Phó trưởng phòng VHTT

 

01696.991.482

Huyện Đắk Mil: 02613.741.408 (Phòng VHTT huyện)

1

Ngô Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

0944.882.279

2

Ngô Văn Khoa

Phó trưởng phòng VHTT

 

0912.394.748

Huyện Đắk R'Lấp: 02613.648.562 (Phòng VHTT huyện)

1

Thị H'Nhó

Phó Chủ tịch UBND huyện

02613.648.215

0988.492.270

2

Trần Khương

Trưởng phòng VHTT

02613.648.562

0905.578.957

3

Phan Tấn Tường

P.Trưởng phòng VHTT

 

0905.211.983

4

Lưu Văn Gia

P.Trưởng phòng VHTT

 

0935.820.382

Huyện Tuy Đức

1

Trần Viết Cự

Phó Chủ tịch UBND huyện

02613.646.689

0975.241.111

2

Phan Xuân Thạch

Trưởng phòng VHTT

02613.646.689

0905.113.277