Số điện thoại đường dây nóng

Công bố "Đường dây nóng" tố giác tội phạm về rừng
cms-publish-date 18/09/2018 | 08:23  | cms-view-count: 5259

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông vừa công bố danh sách, số điện thoại "Đường dây nóng" để người dân tố giác tội phạm về rừng.

Qua "đường dây nóng" này, các cơ quan, tổ chức và người dân có thể thông báo, phán ảnh các hành vi vi phạm về rừng đến lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

 

Theo Đắk Nông Online