UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 (22/07/2019)

Vào lúc 14 giờ ngày 23/7/2019, đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tham dự buổi tiếp công...
View all

Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
5252/UBND-TCD Giải quyết nội dung kiến nghị của công dân 07/11/2019 Trần Văn Diêu
5254/UBND-TCD Xử lý nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 01/11/2019 Trần Văn Diêu
5103/UBND-TCD Giải quyết đơn của công dân 25/10/2019 Trần Văn Diêu
5036/UBND-TCD Báo cáo giải quyết đơn của công dân 22/10/2019 Trần Văn Diêu
4943/UBND-TCD Giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 16/10/2019 Trần Văn Diêu
521/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 09/10/2019 Nguyễn Bốn
892/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/06/2019 Nguyễn Bốn
332/TB-VPUBND Thông báo Kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/4/2019 04/05/2019 Nguyễn Bốn
52/TB-ĐĐBQH

Thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương

21/12/2018 Võ Đình Tín
1865/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Hợi (lần 2) 22/11/2018 Trương Thanh Tùng
1776/QĐ-UBND Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với bà Dương Thị Lùn, trú tại thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô 08/11/2018 Trương Thanh Tùng
4750/UBND-KTKH Công văn về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 20/9/2018 24/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
1233/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hường (lần hai)

09/08/2018 Trương Thanh Tùng
1146/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh

25/07/2018 Nguyễn Bốn
76/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lương Xuân Hòa (Cư Jút, Đắk Nông)

23/07/2018 Trương Thanh Tùng
580/TB-VPUBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tại buổi tiếp công dân ngày 20/6/2018

27/06/2018 Trần Văn Diêu
574/TB-VPUBND

Kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân với ông Đỗ Quang Luân ngày 20/6/2018

25/06/2018 Trần Văn Diêu
881/QĐ-UBND

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Dũng

08/06/2018 Trương Thanh Tùng
858/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chi Trú tại thôn Tân An, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
856/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Thị Duyên, trú tại thôn 5, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng