UBND tỉnh - Giới thiệu chung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG


Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Đia chỉ: Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0501 3.544.278;  Fax: 0501.3 544279​


II. Thường Trực UBND tỉnh:
1. Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí:  Hồ Văn Mười

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Lê Văn Chiến

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

3. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh

Đồng chí: Tôn Thị Ngọc Hạnh
Sinh ngày: 18/12/1968
Quê quán: Tịnh Ấn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ QLGD
Trình độ chính trị:  Cao cấp
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Mail: tonthingochanh.ubnd@daknong.gov.vn

 

4. Đồng chí Lê Trọng Yên

Đồng chí: Lê Trọng Yên
Sinh ngày: 20/11/1973
Quê quán: Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ quản lý đất đai
Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh