Địa chỉ: Đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại: 05013.544.266
Fax: 05013.544.265
E-mail: tudaknong@gmail.com
 
I. Thường trực Tỉnh ủy
 
   
Đ/c Lê Diễn, UVBCHTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Đ/c Ngô Thanh Danh,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Bốn,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

 
​ II. Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020
Đ/c Lê Diễn, UVBCHTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đ/c Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đ/c Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 

 

 

 

Đ/c Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Thị Hoa, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 Đ/c Trần Xuân Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

Đ/c Lê Kim Huy, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận  Tỉnh ủy 

Đ/c Trương Công Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Úy, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Đ/c Hà Trung Ký, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Đ/c Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

 

 

 

 

Đ/c Giám đốc Công an tỉnh 

 

 

 
III. Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020  

STT

Họ và tên

Chức vụ công tác

1

Lê Diễn

Bí thư Tỉnh ủy

2

Ngô Thanh Danh

Phó Bí thư Tỉnh ủy

3

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

4

Nguyễn Bốn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

5

Cao Huy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

6

Tôn Thị Ngọc Hạnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7

Trần Xuân Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

8

Trương Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

9

K'Thanh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

10

Trương Công Hùng

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

 

11

Trương Xuân Lai

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

12

Nguyễn Đình Trung

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

13

Hà Trung Ký

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

14

Lê Kim Huy

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

15

Nguyễn Văn Úy

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

16

Đoàn Văn Quỳnh

Giám đốc Sở Nội vụ

17

Nguyễn Văn Cường

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

18

Lê Sỹ Tuân

Chánh Thanh tra tỉnh

19

Phạm Tiến Dũng

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

20

Điểu Xuân Hùng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

21

Ngô Đức Thọ

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

22

Lê Văn Tấn

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

 

23

Đào Xuân Sanh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

24

Nguyễn Công Tự

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan

25

Y Quang B'krông

Bí thư Huyện ủy Đắk Glong

26

Đỗ Ngọc Duyên

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

27

Đặng Gia Dũng

Giám đốc Sở Xây dựng

 

 

 

28

Võ Văn Hùm

Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải

29

Huỳnh Ngọc Anh

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội

30

Nguyễn Đức Nguyên

Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa

31

Hoàng Công Thắng

Giám đốc Sở Ngoại vụ

32

Nguyễn Văn Toàn

Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo

33

Nguyễn Thị Thanh Hương

Giám đốc Sở Y tế

34

Đỗ Bích Huy

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

35

Nguyễn Tuấn Phúc

Bí thư Huyện ủy Cư Jút

36

Nguyễn Thị Thu Thúy

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

37

Hà Thị Hạnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

38

Lữ Chí Cường

Bí thư Huyện ủy Đắk Mil

 

 

 

39

Phan Văn Hợp

Bí thư Huyện ủy Đắk Song

 

   

40

K'Bốt

Bí thư Huyện ủy Tuy Đức

41

Bùi Huy Thành

Giám đốc Sở Công thương

42

Nguyễn Đức Tuấn

Bí thư Huyện ủy Krông Nô

43

Nguyễn Văn Viện

Bí thư Huyện ủy  Đắk  R'lấp

44

H'Vi Ê ban

Bí thư Tỉnh đoàn