Tình hình hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 15/07/2020 | 04:27  | cms-view-count: 3910

Thống kê sơ bộ trên địa bàn toàn tỉnh có 157.773 đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và dự kiến kinh phí hỗ trợ là 136.986.200.000 đồng. Tình hình thực hiện công tác hỗ trợ (Tính đến ngày 08/7/2020), cụ thể như sau:

- Người có công với cách mạng: Đã hoàn thành công tác hỗ trợ cho 2.560 đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ 3.834.000.000 đồng.

- Đối tượng Bảo trợ xã hội: Đã hoàn thành công tác hỗ trợ cho 9.317 đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ 13.975.500.000 đồng.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo: Đã chi trả được 117.002 người/118.586 người với tổng số tiền là 87.751.500.000 đồng, đạt tỷ lệ 98,66%.

- Hộ kinh doanh cá thể: Dự kiến có 3.277 hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

- Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương: Dự kiến có 3.970 người, kinh phí hỗ trợ là 7.146.000.000đồng. Đã hỗ trợ cho 10 người của huyện Tuy Đức, 112 người của thành phố Gia Nghĩa.

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Hiện nay chưa có huyện, thành phố trình phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với nhóm đối tượng này (huyện Cư Jút, Krông Nô đang thực hiện quy trình đề nghị hỗ trợ cho 28 người).

- Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: Theo kết quả rà soát sơ bộ, toàn tỉnh có 13.354 người. Đã phê duyệt và chi trả 1.363 người của thành phố Gia Nghĩa, với tổng số tiền là 1.363.000.000 đồng.

- Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động: Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chưa có hồ sơ đề nghị vay vốn.

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Đã có 08 doanh nghiệp với tổng số 91 người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ cho 364 người trực tiếp bán vé số dạo với số tiền là 109.200.000đ (300.000đ/người).

H.M